Η εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» διοργανώνει διαγωνισμό με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής, οι οποίοι έχουν καταχωρηθεί στον δικτυακό τόπο www.papadopoulos.com.gr.

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλοι οι ενήλικοι (άνω των 18 ετών) που διαμένουν στην Ελλάδα και την Κύπρο και θα συμμετάσχουν εγκύρως σύμφωνα με τα αναφερόμενα κατωτέρω. Εξαιρούνται οι υπάλληλοι της διοργανώτριας και των εταιρειών του ίδιου ομίλου, καθώς και οι σύζυγοι και συγγενείς τους έως τον δεύτερο βαθμό. Ομοίως, εξαιρούνται οι ιδιοκτήτες/εταίροι/μέτοχοι των συνεργαζόμενων καταστημάτων, καθώς και οι εργαζόμενοι, σύζυγοι και συγγενείς αυτών έως τον δεύτερο βαθμό.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό που θα πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα και την Κύπρο και θα ισχύει από Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2022 έως και Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2022. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2022 στα κεντρικά γραφεία της ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε..

Για τη συμμετοχή στον  διαγωνισμό αρκεί η αγορά οποιουδήποτε μηχανήματος Husqvarna από Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2022 έως και Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2022, από τους επιλεγμένους συνεργάτες Husqvarna σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό με τη συμπλήρωση σχετικής φόρμας συμμετοχής με όλα τα στοιχεία που απαιτούνται. Η εν λόγω φόρμα θα διατίθεται στον διαδικτυακό τόπο www.papadopoulos.com.gr.

Προκειμένου να συμμετάσχει στον διαγωνισμό κάθε συμμετέχων πρέπει απαραιτήτως να συμπληρώσει τη σχετική φόρμα συμμετοχής, παρέχοντας πλήρως και αληθώς όλα τα απαιτούμενα στοιχεία καθώς και τη συναίνεσή του για τη συμμετοχή του. Επιπλέον, ο συμμετέχων θα δηλώνει ρητώς ότι διάβασε και αποδέχθηκε τους παρόντες Όρους Συμμετοχής, καθώς και τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα της «ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε» (www.papadopoulos.com.gr)».  

Οι συμμετέχοντες φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους στο σχετική φόρμα συμμετοχής στον διαγωνισμό. Ελλιπής ή μη ορθή ή μη αληθής συμπλήρωση των στοιχείων των συμμετεχόντων παρέχει το δικαίωμα στην «ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.E να αποκλείσει κάθε συμμετέχοντα κατά οιοδήποτε στάδιο του διαγωνισμού.

Η ανάδειξη των νικητών του διαγωνισμού θα γίνει με τυχαία ανάσυρση σε κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί με το πέρας της διάρκειας του διαγωνισμού στις εγκαταστάσεις της εταιρίας «ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.E. Η «ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.E δύναται να μεταθέτει τον χρόνο διενέργειας της διαδικασίας ανάδειξης των νικητών για σπουδαίο λόγο, δημοσιεύοντας τη σχετική αλλαγή στον δικτυακό τόπο www.papadopoulos.com.gr.

Από την κλήρωση θα αναδειχθούν 60 νικητές, οι οποίοι θα λάβουν ένα δώρο από την παρακάτω λίστα. Αμέσως μετά την ανάδειξη των νικητών θα αναδειχθούν και 60 επιλαχόντες. Η λίστα των κληρωθησομένων δώρων έχει ως εξής:

• 10 Αλυσοπρίονα Husqvarna 130 με Λάμα & Αλυσίδα 16″

• 10 Θαμνοκοπτικά Husqvarna 135R

• 10 Πλυστικά Husqvarna PW 125

• 10 Ηλεκτρικές Σκούπες Υγρού & Ξηρού Καθαρισμού Husqvarna WDC 220

• 5 Αλυσοπρίονα Μπαταρίας Husqvarna 120i – 12″ με Bli20 & Qc80

• 5 Ψαλίδια Μπορντούρας Husqvarna 122HD60

• 5 Φυσητήρες Husqvarna 125 B

• 5 Σετ Εξοπλισμού Προστασίας Husqvarna (Κράνος, Γάντια, Περισκελίδες)

Οι νικητές θα ειδοποιηθούν στον αριθμό τηλεφώνου που έχουν δηλώσει στη φόρμα συμμετοχής εντός χρονικού διαστήματος 5 εργάσιμων ημερών από την ημέρα της κλήρωσης.

Για την παραλαβή του δώρου τους και τον έλεγχο της εγκυρότητας της συμμετοχής στο διαγωνισμό, ο νικητές είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν στην «ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.» τα αποδεικτικά στοιχεία αγοράς του μηχανήματος Husqvarna (απόδειξη ή τιμολόγιο). Η μη προσκόμιση των απαραίτητων αποδεικτικών στοιχείων καθιστά τη συμμετοχή μη έγκυρη.

Σε περίπτωση κατά την οποία η διοργανώτρια εταιρεία δεν καταφέρει να επικοινωνήσει με κάποιον εκ των νικητών εντός της ανωτέρω προθεσμίας για οποιοδήποτε λόγο ή σε περίπτωση που αποφασίσει την ακύρωση της συμμετοχή του βάσει των παρόντων όρων ή αν κάποιος νικητής αρνηθεί να παραλάβει το δώρο του, η «ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.» θα αναπληρώσει τυχόν κενές θέσεις νικητών από τους επιλαχόντες. Το αποτέλεσμα θα ανακοινωθεί στον τυχόν επιλαχόντα νικητή με τον ίδιο τρόπο. Τα ονόματα των τελικών νικητών, μετά την επιβεβαίωσή τους, θα αναρτηθούν αμελλητί στον δικτυακό τόπο www.papadopoulos.com.gr.

Τα δώρα θα αποσταλούν στους νικητές με μεταφορική εταιρία ή εταιρία ταχυμεταφορών στους νικητές εντός 10 εργάσιμων ημερών από την στιγμή της ειδοποίησής τους. Τα στοιχεία αποστολής του δώρου θα ζητηθούν από τον εκάστοτε νικητή κατά την τηλεφωνική επικοινωνία με την ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.» και τα στοιχεία αυτά θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τους σκοπούς της αποστολής του δώρου.

Σε περίπτωση αδυναμίας παράδοσης του δώρου στον παραλήπτη, που θα βεβαιώνεται από τη σχετική ειδοποίηση της μεταφορικής εταιρείας ή εταιρείας ταχυμεταφορών, τότε αυτό θα αποστέλλεται στον επόμενο επιλαχόντα.

Μετά την εκπνοή της παραπάνω προθεσμίας για την παραλαβή των δώρων, κάθε υποχρέωση της διοργανώτριας παύει να υφίσταται και ανήκει στη διακριτική της ευχέρεια να αποφασίσει, εάν θα διαθέσει τα δώρα, χωρίς εκείνη να υπέχει ή να αναλαμβάνει οιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων στην κλήρωση.  

Τα δώρα είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα ή εξαργύρωσή τους σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή.

Η «ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.» περιορίζει την ευθύνη της στη διάθεση αποκλειστικά και μόνο μέσω κληρώσεως των δώρων που αναφέρονται ανωτέρω. Δεν θα φέρει ευθύνη για άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης των νικητών που οφείλονται σε μη απάντηση του τηλεφώνου. Μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού κατά τα ανωτέρω και την ειδοποίηση των νικητών, η διοργανώτρια απαλλάσσεται οιασδήποτε ευθύνης.

Η παραλαβή των δώρων από τους νικητές συνιστά σαφή συγκατάθεση αυτών για χρήση του ονόματός τους με σκοπό τη δημοσιοποίηση του διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του, καθώς και για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, σύμφωνα με τους τους παρόντες Όρους Συμμετοχής, όπως και τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα της «ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.» (www.papadopoulos.com.gr), τους οποίους έχουν διαβάσει και αποδεχθεί ρητώς. Η «ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.» διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα των νικητών στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να μεταδώσει οπτικοακουστικό υλικό και να δημοσιεύσει φωτογραφίες από την κλήρωση και την παράδοση των δώρων στους νικητές για διαφημιστικούς σκοπούς και να προβαίνει σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος. Ο κάθε νικητής με τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, συναινεί ανεπιφύλακτα στα ως άνω, χωρίς να απαιτεί την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης. Άρνηση του νικητή να συμμετάσχει σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα ή άλλη ανακοίνωση ή άρνηση να περιληφθεί το όνομά του σε καταχωρήσεις, εφόσον κληθεί προς τούτο, νομιμοποιεί τη διοργανώτρια να αρνηθεί τη χορήγηση του δώρου ή εφόσον αυτό έχει ήδη δοθεί, να απαιτήσει την ανάκλησή του.

Η «ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.» διατηρεί το δικαίωμα να προβεί οποτεδήποτε σε ακύρωση κάποιου ή όλων των διαγωνισμών ή στην άμεση διακοπή της διαδικασίας συμμετοχής σε αυτούς, για σπουδαίο λόγο, εφόσον το ανακοινώσει στον ως άνω δικτυακό τόπο. Με τη δημοσίευση της σχετικής ανακοίνωσης διακοπής της διαδικασίας – ακύρωσης του διαγωνισμού, θα διακόπτεται αυτοδικαίως ο διαγωνισμός και οι νικητές δεν αποκτούν δικαίωμα ή απαίτηση κατά της διοργανώτριας, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση της διαδικασίας. 

Η «ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.» διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει κατά την κρίση της τους όρους των διαγωνισμών, να μεταβάλλει τη διάρκεια συμμετοχής σε αυτούς, την ημερομηνία και ώρα ανάδειξης των νικητών ή να αλλάξει τα προαναφερόμενα δώρα πριν την ανάδειξη αυτών με άλλα ίσης αξίας, συντάσσοντας σχετική τροποποιητική πράξη. Η τροποποίηση θα παράγει τα έννομα αποτελέσματά της μετά τη δημοσίευσή της στον δικτυακό τόπο www.papadopoulos.com.gr.

Η συλλογή στοιχείων των συμμετεχόντων στους Διαγωνισμούς αφορά μόνο βασικά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ήτοι το ονοματεπώνυμο, τον αριθμό τηλεφώνου και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενώ σε καμία περίπτωση δεν περιλαμβάνονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που θεωρούνται «ευαίσθητα» και υπόκεινται σε συγκεκριμένες προϋποθέσεις επεξεργασίας. Ειδικά για τους νικητές ενδέχεται να απαιτηθεί να ληφθεί επιπλέον ο αριθμός φορολογικού μητρώου. Τα ως άνω στοιχεία συλλέγονται για να εξασφαλιστεί η ορθή συμμετοχή του υποκειμένου των δεδομένων στον αναφερόμενο διαγωνισμό και να δρομολογηθεί η παραλαβή των δώρων. 

Όλα τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται, αρχειοθετούνται και τηρούνται τόσο σε φυσικό όσο και σε ηλεκτρονικό αρχείο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων και τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα της «ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.» (www.papadopoulos.com.gr), τους οποίους έχουν διαβάσει και αποδεχθεί ρητώς οι συμμετέχοντες. Το ηλεκτρονικό αρχείο προστατεύεται με ηλεκτρονικά μέσα και κωδικούς ασφαλείας, ενώ αντίστοιχα το φυσικό αρχείο βρίσκεται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους με ερμάρια που κλειδώνουν. Τόσο το ηλεκτρονικό όσο και το φυσικό αρχείο είναι προσβάσιμα μόνο από ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό της διοργανώτριας.

Το χρονικό διάστημα διατήρησης των προσωπικών δεδομένων που παρέχονται από τους συμμετέχοντες είναι τέσσερις (4) μήνες από την ημέρα της κάθε κλήρωσης, οπότε και θα διαγραφούν οριστικά, εκτός αν η διοργανώτρια έχει λάβει ρητή συναίνεση από τους συμμετέχοντες για καταχώρηση και χρήση των προσωπικών τους δεδομένων και για άλλους σκοπούς, όπως η αποστολή ενημερωτικών ειδοποιήσεων- newsletter. Σε κάθε περίπτωση, οι συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα οποτεδήποτε να ζητήσουν την επικαιροποίηση ή τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων που υπέβαλαν στην φόρμα συμμετοχής υποβάλλοντας σχετικό αίτημα μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση gdpr@papadopoulos.com.gr.  

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό αποτελεί ελεύθερη και σαφή δήλωση και συναίνεση των συμμετεχόντων για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων και τήρηση του σχετικού αρχείου για τους προαναφερθέντες σκοπούς.

Με τη συμμετοχή του στους διαγωνισμούς εξυπακούεται ότι ο κάθε συμμετέχων έχει διαβάσει τους όρους συμμετοχής, τους γνωρίζει και τους αποδέχεται πλήρως. Η συμμετοχή στους διαγωνισμούς προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των εις το παρόν προβλεπόμενων όρων.